Massage bij kanker

Vaak hoor je dat mensen die kanker hebben, niet gemasseerd mogen worden. Dat is jammer, want massage kan juist voor mensen met kanker veel betekenen. Het belangrijkste effect is vermindering van angst en spanning. De massage biedt een moment van rust, waarin even niets hoeft en alles er mag zijn.

Natuurlijk is het wel belangrijk de massage aan te passen aan lichamelijk gesteldheid van de cliënt. Daarom heb ik een opleiding gevolgd bij de Stichting Voor Jou in Rotterdam. Dit is een stichting zonder winstoogmerk, die zich inzet om momenten van ontspanning te organiseren voor mensen met kanker. In de opleiding is naast veel medische kennis, uitgebreid behandeld waar je als masseur rekening mee moet houden als je iemand met kanker masseert. Voorafgaand aan de massage hou ik een uitgebreide intake, zodat de massage volledig op maat kan worden gegeven.